Hyuuga, Natsu (Story), Nekokurage (Art), Nanao, Ikki (Story)